Innstilling fra kontroll- og konstitusjonskomiteen om Riksrevisjonens undersøkelse av tilskudd til idrettsanlegg

Dette dokument

Til Stortinget

Oslo, i kontroll- og konstitusjonskomiteen, den 9. juni 2009

Lodve Solholm

Per-Kristian Foss

leder

ordfører