Riksrevisjonens undersøkelse av tilskudd til idrettsanlegg

Dokument nr. 3:8 (2008-2009), Innst. S. nr. 314 (2008-2009)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Dokument fra Riksrevisjonen Saken er behandlet i kontroll- og konstitusjonskomiteen Innstilling avgitt 09.06.2009 Innst. S. nr. 314 (2008-2009)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har behandlet innstilling fra kontroll- og konstitusjonskomiteen om Riksrevisjonens undersøkelse av tilskudd til idrettsanlegg. I innstillingen viser en enstemmig komité at målet om lik tilgang til idrettsanlegg ikke er nådd. Komiteen påpeker at det særlig er bekymringsfullt at tilgangen til svømmehaller er så ulik. Komiteen ber om at Kultur- og kirkedepartementet foretar en grundig gjennomgang av målsetting og finansiering av idrettsanleggene.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 09.06.2009

   Behandlet i Stortinget: 18.06.2009