Innstilling fra arbeids- og sosialkomiteen om lov om lønnsnemndbehandling av arbeidstvisten i Norsk Luftambulanse i forbindelse med tariffoppgjøret 2009

Dette dokument

  • Innst. 29 L (2009–2010)
  • Kildedok: Prop. 3 L (2009–2010)
  • Dato: 03.11.2009
  • Utgiver: arbeids- og sosialkomiteen
  • Sidetall: 4
Til Stortinget

Oslo, i arbeids- og sosialkomiteen, den 3. november 2009

Robert Eriksson Karin Andersen
leder ordfører