Lønnsnemndbehandling av arbeidstvisten i Norsk Luftambulanse

Prop. 3 L (2009-2010), Innst. 29 L (2009-2010), Lovvedtak 1 (2009-2010)

Status: Lovsaken er ferdigbehandlet og sanksjonert i statsråd. Opplysninger om ikrafttredelse fremgår nederst i høyre kolonne.

Lovforslag fra Arbeids- og inkluderingsdepartementet Saken er behandlet i arbeids- og sosialkomiteen Innstilling avgitt 03.11.2009 Innst. 29 L (2009-2010)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har behandlet Lov om lønnsnemndbehandling av arbeidstvisten i Norsk Luftambulanse i forbindelse med tariffoppgjøret 2009. Regjeringens forslag ble enstemmig vedtatt i Stortinget. Loven trer i kraft straks.

  • Behandling og vedtak

   Lovsaken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 03.11.2009

   Behandlet andre gang i Stortinget: 01.12.2009