Innstilling fra arbeids- og sosialkomiteen om lov om endringer i folketrygdloven mv. (tilpasninger i folketrygdens regelverk som følge av pensjonsreformen)

Dette dokument

Til Stortinget

Oslo, i arbeids- og sosialkomiteen, den 10. november 2009

Robert Eriksson Torbjørn Røe Isaksen
leder ordfører