Innstilling fra kommunal- og forvaltningskomiteen om endringer i statsbudsjettet for 2009 under Fornyings- og administrasjonsdepartementet

Til Stortinget

Oslo, i kommunal- og forvaltningskomiteen, den 2. desember 2009

Heikki Holmås

Ingalill Olsen

leder

ordfører