Innstilling fra transport- og kommunikasjonskomiteen om håndtering av ubåten U-864

Dette dokument

  • Innst. 275 S (2009–2010)
  • Kildedok: Prop. 81 S (2009–2010)
  • Dato: 27.05.2010
  • Utgiver: transport- og kommunikasjonskomiteen
  • Sidetall: 12

Til Stortinget

Oslo, i transport- og kommunikasjonskomiteen, den 27. mai 2010

Knut Arild Hareide

Arne Sortevik

leder

ordfører