Innstilling fra kontroll- og konstitusjonskomiteen om sak om oppfølging av Stortingets vedtak om kryptering av helseregistre

Dette dokument

  • Innst. 338 S (2009–2010)
  • Dato: 08.06.2010
  • Utgiver: kontroll- og konstitusjonskomiteen
  • Sidetall: 48

Til Stortinget

Oslo, i kontroll- og konstitusjonskomiteen, den 8. juni 2010

Anders Anundsen

Per-Kristian Foss

leder

ordfører