3. Familie- og kulturkomiteens merknader

Utkast til innstilling har vært forelagt familie- og kulturkomiteen, som i brev av 7. juni 2010 viser til de respektive partiers merknader i finanskomiteen.