Innstilling fra finanskomiteen om endringer i merverdiavgiftsloven mv. (utvidet avgiftsplikt på kultur- og idrettsområdet)

Dette dokument

Til Stortinget

Oslo, i finanskomiteen, den 9. juni 2010

Torgeir Micaelsen Dag Ole Teigen
leder ordfører