Innstilling fra justiskomiteen om representantforslag fra stortingsrepresentantene André Oktay Dahl, Anders B. Werp, Ingjerd Schou, Linda C. Hofstad Helleland, Elisabeth Aspaker og Michael Tetzschner om nasjonal strategi for økt og bedre bruk av sivil kompetanse i politiet

Dette dokument

Til Stortinget

Oslo, i justiskomiteen, den 9. november 2010

Per Sandberg

Morten Ørsal Johansen

leder

ordfører