Representantforslag fra stortingsrepresentantene André Oktay Dahl, Anders B. Werp, Ingjerd Schou, Linda C. Hofstad Helleland, Elisabeth Aspaker og Michael Tetzschner om nasjonal strategi for økt og bedre bruk av sivil kompetanse i politiet

Dette dokument

  • Dokument 8:155 S (2009–2010)
  • Dato: 14.06.2010
  • Sidetall: 4
Til Stortinget
14. juni 2010