Innstilling fra justiskomiteen om endringar i forvaltningslova og straffegjennomføringslova (behandling av personopplysningar i kriminalomsorga, innsyn i benådingssaker o.a.)

Dette dokument

Til Stortinget

Oslo, i justiskomiteen, den 9. november 2010

Per Sandberg

Tove-Lise Torve

leder

ordfører