Innstilling fra familie- og kulturkomiteen om omorganisering av ABM-utvikling

Dette dokument

Til Stortinget

Oslo, i familie- og kulturkomiteen, den 23. november 2010

Gunn Karin Gjul

Kåre Simensen

leder

ordfører