Omorganisering av ABM-utvikling

Meld. St. 20 (2009-2010), Innst. 91 S (2010-2011)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Melding fra Kulturdepartementet Saken er behandlet i familie- og kulturkomiteen Innstilling avgitt 23.11.2010 Innst. 91 S (2010-2011)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortingets flertall, Arbeiderpartiet, Sosialistisk Venstreparti og Senterpartiet, stiller seg bak regjeringens forslag til omorganisering av ABM-utvikling. Omorganiseringen innebærer at Nasjonalbiblioteket får ansvar for de bibliotekoppgaver som ABM-utvikling har ivaretatt. Oppgaver knyttet til konsortieavtaler blir overført til Norsk vitenskapsindeks. Arkiv- og museumsoppgavene overføres til Norsk kulturråd. Innstillingen vedlegges protokollen.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 23.11.2010

   Behandlet i Stortinget: 02.12.2010