Innstilling fra næringskomiteen om fiskeriavtalane Noreg har inngått med andre land for 2010 og fisket etter avtalane i 2008 og 2009

Dette dokument

Til Stortinget

Oslo, i næringskomiteen, den 25. november 2010

Terje Lien Aasland

Harald T. Nesvik

leder

ordfører