Innstilling fra utenriks- og forsvarskomiteen om representantforslag fra stortingsrepresentantene Jan Arild Ellingsen, Gjermund Hagesæter, Per Sandberg og Øyvind Vaksdal om styrking av rettigheter for veteraner etter internasjonale operasjoner. Endring i forsvarspersonelloven

Dette dokument

Til Stortinget

Oslo, i utenriks- og forsvarskomiteen, den 2. februar 2011

Ine M. Eriksen Søreide

Tore Nordtun

leder

ordfører