Innstilling fra finanskomiteen om representantforslag fra stortingsrepresentantene Christian Tybring-Gjedde og Ulf Leirstein om å forby offentliggjøring av skattelistene

Dette dokument

Til Stortinget

Oslo, i finanskomiteen, den 3. februar 2011

Ulf Leirstein

Thomas Breen

fung. leder

ordfører