Innstilling fra næringskomiteen om samtykke til ratifikasjon av en frihandelsavtale mellom EFTA-statene og Serbia og en avtale om handel med landbruksvarer mellom Norge og Serbia, begge av 17. desember 2009

Dette dokument

Til Stortinget

Oslo, i næringskomiteen, den 24. februar 2011

Terje Aasland

Else-May Botten

leder

ordfører