Innstilling fra kirke-, utdannings- og forskningskomiteen om samtykke til inngåelse av avtale av 14. juni 2010 mellom Norge og Frankrike om opplæring av norske elever og om virkemåten for de norske seksjoner opprettet ved Akademiene Rouen, Caen og Lyon

Til Stortinget

Oslo, i kirke-, utdannings- og forskningskomiteen, den 29. mars 2011

Marianne Aasen

leder og ordfører