Innstilling fra helse- og omsorgskomiteen om representantforslag fra stortingsrepresentantene Kjell Ingolf Ropstad, Laila Dåvøy og Hans Olav Syversen om tiltak for økt trygghet i byene

Dette dokument

Til Stortinget

Oslo, i helse- og omsorgskomiteen, den 29. mars 2011

Bent Høie

Tore Hagebakken

leder

ordfører