Innstilling fra justiskomiteen om kampen mot organisert kriminalitet – en felles innsats

Dette dokument

Til Stortinget

Oslo, i justiskomiteen, den 12. april 2011

Per Sandberg

Jan Bøhler

leder

ordfører