Komiteens tilråding

Komiteen har for øvrig ingen merknader, viser til representantforslaget og rår Stortinget til å gjøre slikt

vedtak:

Dokument 8:128 L (2010–2011) – representantforslag fra stortingsrepresentantene Robert Eriksson, Vigdis Giltun, Laila Marie Reiertsen og Kari Kjøn-aas Kjos om endringer i folketrygdloven (en likestilt finansieringsordning av førerhunder og servicehunder) – vedlegges protokollen.