Innstilling fra arbeids- og sosialkomiteen om representantforslag fra stortingsrepresentantene Robert Eriksson, Vigdis Giltun, Laila Marie Reier-tsen og Kari Kjønaas Kjos om endringer i folketrygdloven (en likestilt finansieringsordning av førerhunder og servicehunder)

Dette dokument

Til Stortinget

Oslo, i arbeids- og sosialkomiteen, den 27. mai 2011

Robert Eriksson

Kari Henriksen

leder

ordfører