Innstilling fra utenriks- og forsvarskomiteen om Noregs deltaking i den 65. ordinære generalforsamlinga i Dei sameinte nasjonane (FN) og vidareførte sesjonar av den 64. generalforsamlinga i FN

Dette dokument

  • Innst. 397 S (2010–2011)
  • Kildedok: Meld. St. 23 (2010–2011)
  • Dato: 01.06.2011
  • Utgiver: utenriks- og forsvarskomiteen
  • Sidetall: 10

Til Stortinget

Oslo, i utenriks- og forsvarskomiteen, den 1. juni 2011

Ine M. Eriksen Søreide

Peter N. Myhre

leder

ordfører