Innstilling frå kommunal- og forvaltningskomiteen om lov om kommunale vass- og avløpsanlegg

Dette dokument

  • Innst. 133 L (2011–2012)
  • Kildedok: Prop. 136 L (2010–2011)
  • Dato: 08.12.2011
  • Utgiver: kommunal- og forvaltningskomiteen
  • Sidetall: 7

Til Stortinget

Oslo, i kommunal- og forvaltningskomiteen, den 8. desember 2011

Heikki Holmås

Gjermund Hagesæter

leiar

ordførar