Lov om kommunale vass- og avløpsanlegg

Status: Lovsaken er ferdigbehandlet og sanksjonert i statsråd. Opplysninger om ikrafttredelse fremgår nederst i høyre kolonne.

Lovforslag fra Miljøverndepartementet Saken er behandlet i kommunal- og forvaltningskomiteen Innstilling avgitt 08.12.2011 Innst. 133 L (2011-2012)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har vedtatt lov om kommunale vass- og avløpsanlegg. Blant annet innebærer loven en hovedregel om at alle nye vann- og avløpsanlegg skal være eid av kommunen.

  • Behandling og vedtak

   Lovsaken er ferdigbehandlet

  • Slik stemte representantene

   Første behandling: Voteringsoversikt

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 08.12.2011

   Behandlet andre gang i Stortinget 17.01.2012