Innstilling fra energi- og miljøkomiteen om representantforslag fra stortingsrepresentantene Nikolai Astrup, Siri A. Meling, Elisabeth Aspaker, Frank Bakke-Jensen og Erna Solberg om etablering av kullkraftverk med fullskala fangst og lagring av CO2 på Svalbard

Dette dokument

Til Stortinget

Oslo, i energi- og miljøkomiteen, den 26. april 2012

Erling Sande

Bendiks H. Arnesen

leder

ordfører