Innstilling fra næringskomiteen om representantforslag fra stortingsrepresentantene Harald T. Nesvik, Per Roar Bredvold og Torgeir Trældal om å skille markedsregulatorrollen og markedsaktørrollen i matvaresektoren

Til Stortinget

Oslo, i næringskomiteen, den 29. mai 2012

Terje Aasland

Steinar Reiten

leder

ordfører