Innstilling fra justiskomiteen om samtykke til ratifikasjon av Avtale 19. desember 2003 mellom Den europeiske union og Republikken Island og Kongeriket Norge og Annen tilleggsprotokoll 8. november 2001 til Den europeiske konvensjon om gjensidig hjelp i straffesaker

Til Stortinget

Oslo, i justiskomiteen, den 29. mai 2012

Per Sandberg

Anders B. Werp

leder

ordfører