Innstilling fra Stortingets presidentskap om endringer i reglement om Register for stortingsrepresentantenes verv og økonomiske interesser

Dette dokument

  • Innst. 21 S (2012–2013)
  • Dato: 11.10.2012
  • Utgiver: Stortingets presidentskap
  • Sidetall: 4

Til Stortinget

Oslo, i Stortingets presidentskap, den 11. oktober 2012

Dag Terje Andersen

Øyvind Korsberg

Per-Kristian Foss

Marit Nybakk

Akhtar Chaudhry

Dagfinn Høybråten