Innstilling fra kontroll- og konstitusjonskomiteen om rapport til Stortingets presidentskap fra Menneskerettighetsutvalget om menneskerettigheter i Grunnloven

Dette dokument

  • Innst. 169 S (2012–2013)
  • Kildedok: Dokument 16 (2011–2012)
  • Dato: 18.12.2012
  • Utgiver: kontroll- og konstitusjonskomiteen
  • Sidetall: 20

Til Stortinget

Oslo, i kontroll- og konstitusjonskomiteen, den 18. desember 2012

Anders Anundsen

Per-Kristian Foss

leder

ordfører