Innstilling frå justiskomiteen om lov om fastsetjing og endring av eigedoms- og rettshøve på fast eigedom m.m. (jordskiftelova)

Dette dokument

Til Stortinget

Oslo, i justiskomiteen, den 4. juni 2013

Per Sandberg

Hans Frode Kielland Asmyhr

leiar

ordførar