Innstilling fra Stortingets presidentskap om endringer i tilskuddet til partigruppene på Stortinget

Dette dokument

  • Innst. 421 S (2012–2013)
  • Dato: 06.06.2013
  • Utgiver: Stortingets presidentskap
  • Sidetall: 11

Til Stortinget

Oslo, i Stortingets presidentskap, den 6. juni 2013

Dag Terje Andersen

Øyvind Korsberg

Per-Kristian Foss

Marit Nybakk

Akhtar Chaudhry

Laila Dåvøy