Sammendrag

Det fremmes i dokumentet følgende forslag:

«Stortinget ber regjeringen i forbindelse med statsbudsjettet for 2014 fremme forslag om at Special Olympics Norge sikres midler til det viktige arbeidet organisasjonen utfører for mennesker med funksjonshemning.»

Forslagsstillerne ønsker med representantforslaget å rette oppmerksomheten mot forholdene for psykisk utviklingshemmede og deres helhetlige tilbud når det gjelder aktivitet, utfoldelse og livskvalitet.

De viser til at internasjonalt har særlig organisasjonen Special Olympics markert seg som en viktig faktor, ikke bare for idrettsutfoldelse, men også for en helhetlig personlig utvikling for mennesker med utviklingshemning. Forslagsstillerne mener det er viktig med en svært positiv holdning til Special Olympics Norges arbeid for en gruppe mennesker som ellers ikke får særlig oppmerksomhet.