Innstilling fra helse- og omsorgskomiteen om representantforslag fra stortingsrepresentantene Siv Jensen, Solveig Horne og Kari Kjønaas Kjos om et styrket aktivitets- og folkehelsetilbud for mennesker med psykisk utviklingshemning

Dette dokument

Til Stortinget

Oslo, i helse- og omsorgskomiteen, den 11. juni 2013

Bent Høie

Are Helseth

leder

ordfører