Innstilling fra kommunal- og forvaltningskomiteen om representantforslag fra stortingsrepresentantene Per Sandberg, Gjermund Hagesæter, Åge Starheim og Morten Ørsal Johansen om tiltak for å bedre infrastrukturen innen drikkevannsforsyning og avløp

Dette dokument

Til Stortinget

Oslo, i kommunal- og forvaltningskomiteen, den 13. juni 2013

Aksel Hagen

Hilde Magnusson

leder

ordfører