Innstilling fra energi- og miljøkomiteen om representantforslag fra stortingsrepresentantene Terje Aasland og Ola Elvestuen om å avslutte det utvidede forsøket med bruk av snøscooter, samt endre lov om motorferdsel i utmark og vassdrag

Dette dokument

Til Stortinget

Oslo, i energi- og miljøkomiteen, den 17. juni 2014

Ola Elvestuen

Heikki Eidsvoll Holmås

leder

ordfører