Representantforslag om å avslutte det utvidede forsøket med bruk av snøscooter samt endre lov om motorferdsel i utmark og vassdrag

Dokument 8:63 S (2013-2014), Innst. 309 S (2013-2014)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Ola Elvestuen, Terje Aasland Saken er behandlet i energi- og miljøkomiteen Forslag fra (A), (V) Innstilling avgitt 17.06.2014 Innst. 309 S (2013-2014)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen med avvik/tillegg

   Vedtak og henstillinger

  • Slik stemte representantene

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 17.06.2014

   Behandlet i Stortinget: 19.06.2014