Innstilling fra kommunal- og forvaltningskomiteen om samtykke til godtakelse av endring av avtale av 19. januar 2001 mellom Norge og Island og EF om kriterier og mekanismer for å avgjøre hvilken stat som er ansvarlig for behandlingen av en asylsøknad som fremlegges i Norge, Island eller en medlemsstat, ved innlemmelse av Dublin III-forordningen og Eurodac-forordningen av 26. juni 2013

Dette dokument

  • Innst. 68 S (2013–2014)
  • Kildedok: Prop. 25 S (2013–2014)
  • Dato: 12.12.2013
  • Utgiver: kommunal- og forvaltningskomiteen
  • Sidetall: 8

Til Stortinget

Oslo, i kommunal- og forvaltningskomiteen, den 12. desember 2013

Helge André Njåstad

Frank J. Jenssen

leder

ordfører