Innstilling frå kommunal- og forvaltningskomiteen om endringar i statsbudsjettet for 2013 under Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet

Dette dokument

  • Innst. 76 S (2013–2014)
  • Kildedok: Prop. 9 S (2013–2014), unntatt kap. 1, 1562 og 1590
  • Dato: 10.12.2013
  • Utgiver: kommunal- og forvaltningskomiteen
  • Sidetall: 5

Til Stortinget

Oslo, i kommunal- og forvaltningskomiteen, den 10. desember 2013

Helge André Njåstad

leiar og ordførar