Endringer i statsbudsjettet 2013 under Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet

Prop. 9 S (2013-2014), unntatt kap. 1, 1562 og 1590, Innst. 76 S (2013-2014)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet Saken er behandlet i kommunal- og forvaltningskomiteen Innstilling avgitt 10.12.2013 Innst. 76 S (2013-2014)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har enstemmig vedtatt endringer i statsbudsjettet 2013 under Fornyings- administrasjons- og kirkedepartementet, for følgende budsjettkapitler: Kap.1500 Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet, kap. 1520 og 4520 Departementenes servicesenter, kap. 1560 Direktoratet for forvaltning og IKT, kap. 1580 Byggeprosjekter utenfor husleieordningen, kap. 1581 Eiendommer til kongelige formål, kap. 1584 Eiendommer utenfor husleieordningen og kap. 2445 Statsbygg.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Slik stemte representantene

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 10.12.2013

   Behandlet i Stortinget: 17.12.2013