Innstilling fra helse- og omsorgskomiteen om representantforslag fra stortingsrepresentantene Karin Andersen, Audun Lysbakken og Snorre Serigstad Valen om å ikke utvide legers reservasjonsrett når det gjelder henvisning til abort, utskriving av resept på p-piller eller henvisning til assistert befruktning

Til Stortinget

Oslo, i helse- og omsorgskomiteen, den 28. januar 2014

Kari Kjønaas Kjos

Torgeir Micaelsen

leder

ordfører