Innstilling fra kontroll- og konstitusjonskomiteen om representantforslag fra stortingsrepresentantene Bård Vegar Solhjell og Audun Lysbakken om en kommisjon som skal undersøke og vurdere den samlede overvåkningen som norske borgere er utsatt for

Dette dokument

  • Innst. 159 S (2013–2014)
  • Kildedok: Dokument 8:9 S (2013–2014)
  • Dato: 27.03.2014
  • Utgiver: kontroll- og konstitusjonskomiteen
  • Sidetall: 4

Til Stortinget

Oslo, i kontroll- og konstitusjonskomiteen, den 27. mars 2014

Martin Kolberg

Jette F. Christensen

leder

ordfører