Innstilling fra energi- og miljøkomiteen om representantforslag fra stortingsrepresentant Rasmus Hansson om å trekke Statoil ut av tjæresandvirksomhet i Canada

Dette dokument

Til Stortinget

Oslo, i energi- og miljøkomiteen, den 22. mai 2014

Ola Elvestuen

leder og ordfører