Innstilling frå utenriks- og forsvarskomiteen om representantforslag frå stortingsrepresentantane Liv Signe Navarsete, Kjersti Toppe, Trine Skei Grande, Sveinung Rotevatn, Bård Vegar Solhjell og Karin Andersen om at Noreg skal arbeide for eit forbod mot atomvåpen

Dette dokument

Til Stortinget

Oslo, i utenriks- og forsvarskomiteen, den 27. mai 2015

Anniken Huitfeldt

Svein Roald Hansen

leder

ordfører