Innstilling fra utenriks- og forsvarskomiteen om endringer i vernepliktsloven og heimevernloven (allmenn verneplikt – verneplikt for kvinner)

Dette dokument

  • Innst. 18 L (2014–2015)
  • Kildedok: Prop. 122 L (2013–2014)
  • Dato: 08.10.2014
  • Utgiver: utenriks- og forsvarskomiteen
  • Sidetall: 6

Til Stortinget

Oslo, i utenriks- og forsvarskomiteen, den 8. oktober 2014

Anniken Huitfeldt

Regina Alexandrova

leder

ordfører