Innstilling frå familie- og kulturkomiteen om endringar i statsbudsjettet 2014 under Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet

Til Stortinget

Oslo, i familie- og kulturkomiteen, den 3. desember 2014

Svein Harberg

leiar og ordførar