Innstilling fra arbeids- og sosialkomiteen om representantforslag frå stortingsrepresentantane Fredric Holen Bjørdal, Dag Terje Andersen, Anette Trettebergstuen, Lise Christoffersen og Sonja Mandt om eit tryggare arbeidsmiljø for arbeidstakarar i valds- og trugsmålutsette yrke

Dette dokument

Til Stortinget

Oslo, i arbeids- og sosialkomiteen, den 17. februar 2015

Arve Kambe

Kirsti Bergstø

leder

ordfører