Representantforslag om eit tryggare arbeidsmiljø for arbeidstakarar i valds- og trugsmålutsette yrke

Dokument 8:25 S (2014-2015), Innst. 174 S (2014-2015)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Anette Trettebergstuen, Dag Terje Andersen, Fredric Holen Bjørdal, Lise Christoffersen, Sonja Mandt Saken er behandlet i arbeids- og sosialkomiteen Forslag fra (A) Innstilling avgitt 17.02.2015 Innst. 174 S (2014-2015)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har forkasta eit representantforslag frå Arbeiderparitet om eit tryggare arbeidsmiljø for arbeidstakarar i valds- og trugsmålutsette yrke.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Slik stemte representantene

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 17.02.2015

   Behandlet i Stortinget: 05.03.2015